Training: politiek bestuurlijke sensitiviteit

Algemeen

Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is een van de belangrijkste competentie voor personen die werkzaam zijn in een politieke omgeving. De centrale vraag is hoe je de verschillende politieke, maatschappelijke en organisatorische belangen bij elkaar kan brengen.

Misschien herken je iets van de volgende situatie:

Je bent werkzaam bij de gemeente, of een woningbouwcorporatie. Jouw projectgroep heeft als doelstelling om een complex stedelijk project met gemengde woningbouw, middenstand en fusie van twee scholen te realiseren. Ter voorbereiding op de besluitvorming op de besluitvorming heb je je uitgebreid laten informeren door de bedrijfsjuristen over de mogelijkheid van een regelvrije zone. Dat laatste is mogelijk. Jouw projectgroep presenteert de plannen aan de bestuurder en de eerste vragen die gesteld worden zijn: En hoe kijkt de Horecaf aan tegen de mogelijkheden van een regelvrije zone? Is er geen sprake van oneerlijke concurrentie? En wat is het standpunt van de bewoners?

‘Oeps’: Het hele project is mooi intern afgestemd, maar nu realiseer je je pas dat niet alle belangen in beeld gebracht zijn.

Dat kan anders.

In een inspirerende training ‘politiek bestuurlijke sensitivitieit’  van twee dagen verwerf je kennis over wat de politieke omgeving inhoudt. Hoe je effectief je doel kunt bereiken. Je krijgt inzicht in de benodigde vaardigheden en technieken. Je leert verschillende beïnvloedingsstijlen toe te passen.  Daarbij is jouw eigen persoonlijke stijl het uitgangspunt. We helpen jou inzichtelijk te maken wat je sterke kanten en valkuilen zijn. De training kenmerkt zich door een praktijkgerichte aanpak, waarbij je zelf een casus kunt aandragen. Daarnaast ga je met vakgenoten aan de slag, waardoor je veel van elkaar kunt leren en je netwerk kunt uitbreiden.

Resultaat

In de training werk je aan 2 belangrijke resultaten die elkaar aanvullen en versterken. In de eerste plaats heb je na deze training sneller inzicht in politiek-bestuurlijke situaties. Je bent in staat om jouw gedrag en optreden aan te passen aan de situatie. In de tweede plaats  ontwikkel je vaardigheden om in iedere situatie sneller en effectiever invloed uit te oefenen.

Doelgroep

Je bent werkzaam binnen de publieke sector bijvoorbeeld: gemeentelijk overheid, woningbouwcorporatie etc. Doordat we ons richten op een specifieke doelgroep zijn de discussies, de oefeningen en feedback voor iedereen herkenbaar.

Aanpak

Het thema politiek-bestuurlijke sensitiviteit wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht. Je gaat aan de slag met praktijk- en groepsopdrachten. Daarnaast voer je discussies en speel je rollenspelen. je gaat aan de slag met het maken van een stakeholders/krachtenveldanalyses op basis van de de factor-C methode. Je krijgt ook inzicht in je eigen stijl van communiceren, je sterke kanten en je valkuilen. Op basis van die inzichten wordt verder ingegaan op het bepalen en vasthouden van een koers, de verbale en non-verbale communicatie, effectieve gesprekstechnieken en verschillende invloedsstijlen. De training wordt in kleine groepen verzorgd met maximaal 12 deelnemers.

Trainers

De training politiek bestuurlijke sensitiviteit wordt verzorgd door:

Emile Jaensch

Emile heeft meer dan 8 jaar ervaring als wethouder en dagelijks bestuurder.  Daarvoor was hij werkzaam als consultant en deeltijddocent bij de Hoge School.

Erwin Bouma

Erwin Bouma werkt bij de gemeente Amsterdam. Hij heeft diverse functies uitgeoefend binnen het financiële domein. Afdelingsmanager financiën en concerncontroller bij meerdere stadsdelen. Op dit moment is Erwin Bouma Businesscontroller bij de gemeente Amsterdam. Daarnaast is Erwin transformationeel coach. Tot slot heeft hij jarenlange politieke ervaring opgedaan als gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Investering

De investering voor deze tweedaagse training  bedraagt: € 980,– (excl. 21% BTW).

Kosten studiemateriaal: incl.

De arrangementskosten voor zaalhuur, lunch, koffie thee en frisdranken bedragen: € 120,–  (excl. 6% BTW)

Data

De Training politiek bestuurlijke sensitiviteit is twee dagen en wordt georganiseerd in het voorjaar 2016. De locatie is in de omgeving van Utrecht.

Ik wil graag meer informatie over de training