Training: gemeentefinanciën voor wethouders

Algemeen

Politiek is vormgeven aan de inrichting van de samenleving. En als goed politicus wil je de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht laten komen. Je eigen idealen zijn daarvoor een belangrijke kader. Maar ambities zijn slechts uitvoerbaar als er ook financiële middelen tegenover staan, dus als er ruimte is of kan worden gemaakt binnen de gemeente begroting. De financiële huishouding van een gemeente is op een andere manier ingericht als in het bedrijfsleven. Daarnaast is ook de wijze waarop je verantwoording aflegt aan de anders georganiseerd.

Resultaat

Met deze training wordt je als wethouder wegwijs gemaakt in de gemeentelijke financiën. Je krijgt meer inzicht en je bent daardoor een betere gesprekspartner voor jouw collega-wethouders en de ambtelijke organisatie. Na het volgen van deze boeiende training ben je beter in staat om financiële focus in je eigen portefeuilles aan te brengen.

Programma

In de training ‘gemeentefinanciën voor wethouders’ komen de volgende onderwerpen aan bod:

Planning en controlcyclus
Je krijgt inzicht in het proces van de planning en controlcyclus, hoe wordt er bijgestuurd en wat zijn de belangrijkste beïnvloedingsmomenten. Welke actoren zijn betrokken bij de planning & controlcyclus en wat is hun rol.
De positie van de raad, het college van B&W t.o.v. de gemeentefinanciën
Middels het vaststellen van de programmabegroting bepaalt en autoriseert de raad het college om het programma uit te voeren. Ook tussentijdse wijzigingen moeten (meestal) via de raad die uiteindelijk na afloop ook het college weer controleert en beoordeelt.
Opzet van een begroting
Je leert de begroting lezen en de mogelijk- en onmogelijkheden om de inkomsten en uitgaven te beïnvloeden. Het effect van de begroting op de totale gemeentelijke lasten van de burgers. Tot slot krijg je uitleg over begrippen als financiële begrippen als EMU saldo, BTW compensatiefonds, gemeentefonds etc.
Inkomsten
Welke inkomsten heeft een gemeente en wat zijn de (on)mogelijkheden van sturing en beïnvloeding voor en door college en raad.
Uitgaven
Welke uitgaven zijn verplicht en welke onverplicht, wat zijn structurele en incidentele uitgaven en welke sturingsmechanisme heeft u daarop.
De positie van de wethouder financiën in het college
Elk collegebesluit zal door de portefeuillehouder financiën op zijn financiële implicaties moeten worden beoordeeld.

Trainers

De training gemeentefinanciën voor wethouders wordt verzorgd door:

Emile Jaensch
Emile heeft meer dan 8 jaar ervaring als wethouder en dagelijks bestuurder. Daarvoor was hij werkzaam als consultant en deeltijddocent bij de Hogeschool.

en/of

Erwin Bouma
Erwin Bouma werkt bij de gemeente Amsterdam. Hij heeft diverse functies uitgeoefend binnen het financiële domein. Afdelingsmanager financiën en concerncontroller bij meerdere stadsdelen. Op dit moment is Erwin Bouma Businesscontroller bij de gemeente Amsterdam. Ook Erwin heeft jarenlange politieke ervaring opgedaan als gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Investering

Opleiding / training: € 595,– (excl. 21% BTW)
Kosten studiemateriaal: incl.
Arrangementskosten: € 50,– (excl. 6% BTW)
De training gemeentefinanciën voor wethouders wordt gegeven in twee aaneengesloten dagdelen. De training begint om 09.00 uur en eindigt 17.00

Data

Op dit moment zijn er nog geen definitieve dat bekend voor de training.

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze training, of de mogelijkheden om de training incompany te organiseren kan je contact opnemen met Erwin Bouma T 06 10133484.
Of via het contactformulier.