Financiën voor gemeenteraad- of statenleden (incompany)

Algemeen

Politiek is vormgeven aan de inrichting van de samenleving. En als goed politicus wil je de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht laten komen. Je eigen idealen zijn daarvoor een belangrijk kader. Maar ambities zijn slechts uitvoerbaar als er ook financiële middelen tegenover staan, dus als er ruimte is of kan worden gemaakt binnen de gemeente begroting. De financiële huishouding van een gemeente is echter op een andere manier ingericht als in het bedrijfsleven. Het is voor een (aankomend) raadslid belangrijk om inzicht te hebben op welke wijze je invloed kunt uitoefenen op het beleid.

Resultaat

Met deze training wordt je als (aankomend) raadslid wegwijs gemaakt in de gemeentelijke financiën. Na het volgen van deze inspirerende training heb je meer inzicht in de financiële huishouding van je gemeente en je bent daardoor beter in staat om invulling te geven aan je politieke wensen. De planning en controlcyclus van de jouw gemeente kent na deze training geen geheimen meer.

Programma

De volgende onderwerpen staan op het programma:

Het financieel instrumentarium;
De programmabegroting;
Planning & control / beleidscyclus;
Baten en lasten van de gemeente;
Bezuinigingen en beïnvloedbaarheid daarvan.

Trainer

De training financiën voor staten- en gemeenteraadsleden wordt verzorgd door:

Erwin Bouma
Erwin Bouma werkt bij de gemeente Amsterdam. Hij heeft diverse functies uitgeoefend binnen het financiële domein. Afdelingsmanager financiën en concerncontroller bij meerdere stadsdelen. Op dit moment is Erwin Bouma Businesscontroller bij de gemeente Amsterdam. Daarnaast heeft Erwin jarenlange politieke ervaring opgedaan als gemeenteraadslid in Amsterdam en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Investering

De training gemeente / provinciale financiën is twee dagdelen en kan ook in de avond verzorgd worden.De training wordt alleen incompany aangeboden voor gemeenten, provincies of fracties. Indien de opdrachtgever zorg draagt voor de locatie en de versnaperingen, dan is het all-in tarief € 850,– per dagdeel excl. BTW. Er worden dus geen extra kosten in rekening gebracht voor voorbereiding reizen en de syllabus.

Maximum aantal deelnemers 14

Meer informatie?

Voor meer informatie over deze training kan je contact opnemen met Erwin Bouma. T 06 10133484.