Job Description

Wij begeleiden mensen die in hun privé- of werkleven veranderingen doormaken en daarbij een prettig confronterende meekijker zoeken. Zowel Marga Wijman als Erwin Bouma hebben ook zulke transformationele processen meegemaakt en weten uit eigen ervaring wat het is om ‘oude’ patronen te herkennen en om te zetten in nieuw gedrag. Wij nodigen u uit om uw eigen talenten en vermogens tot groei in te zetten in uw dagelijks (werk)leven, waardoor nieuw gedrag ingeoefend kan worden.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het NOBCO. Hierin staat hoe hun kwaliteit als coach wordt gewaarborgd door de jaarlijkse verplichte nascholing als coach.