Oordeel je snel of beperk je je tot de feiten?

Als je kijkt naar de foto wat zie jij dan?

Bekijk de VLOG en laat mij eens weten hoe je hierover denkt.

1.58 Oordelen of feiten

3.20 De ontknoping. Waarom staat die man met een mes en een kat in zijn handen?
Wat is werkelijk gebeurd?

4.00 Stel je oordeel uit. Wat moet je minder doen en wat zou je meer kunnen doen? 4 aanbevelingen om anders met de mensen uit je omgeving om te gaan.

6.00 Oordeel uitstellen, maar wat levert het op? Minimaal 3 voordelen.

7.00 Hoe kan jij veranderen? 3 tips om tot gedragsverandering te komen.