Diensten

Op deze pagina staat een overzicht van de diensten die we aanbieden om jou, je team of afdeling verder te helpen bij de gewenste ontwikkeling.

Voor een aantal diensten, zoal bijvoorbeeld het faciliteren van workshops, is maatwerk nodig. In dat geval helpen we je graag bij de invulling van de workshop. Vraag een gesprek met ons aan waarin we je begeleiden om helder te krijgen wat je precies in jouw situatie nodig hebt. Dit gesprek is geheel vrijblijvend, het verplicht je tot niets.

Bel ons via 06 30198443, of stuur een mail naar erwin.bouma@ebct.nl. Vermeld wel je telefoonnummer en eventuele website in deze mail.


coaching 3

Coaching

Wij begeleiden mensen die in hun privé- of werkleven veranderingen doormaken en daarbij een prettig confronterende meekijker zoeken. Zowel Marga Wijman als Erwin Bouma hebben ook zulke transformationele processen meegemaakt en weten uit eigen ervaring wat het is om ‘oude’ patronen te herkennen en om te zetten in nieuw gedrag. Wij nodigen je uit om je eigen talenten en vermogens tot groei in te zetten in je dagelijks (werk)leven, waardoor nieuw gedrag ingeoefend kan worden.

Ben je als bestuurder van een gemeente, waterschap of provincie op zoek naar een meer inhoudelijke sparringspartner  met coachingsvaardigheden, dan is Emile Jaensch  mogelijk jouw buddy. Emile heeft meer dan 10 jaar politieke ervaring als dagelijks bestuurder in de Amsterdamse politiek.

De investering voor een Coachgesprek van 5 á 6 kwartier bedraagt € 175 (ex BTW).


Intervisie

Erwin Bouma begeleidt intervisiegroepen. Intervisie is een methode om samen met collega’s te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk. Intervisie draagt bij tot een effectiever gedrag en beter functioneren. We doen dit door het inbrengen van analyseren van een voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.  Mogelijke intervisieonderwerpen:

  • Hoe coach ik mijn medewerkers?
  • Welke lering kunnen we trekken uit het begrotingsproces? 
  • Hoe kan ik een effectievere bijdrage leveren in vergaderingen?
Een  intervisie staat niet gelijk aan adviseren. Het gaat om contact maken en openingen zoeken voor nieuwe inzichten en deze ook met elkaar delen. Samen leren, in een veilige omgeving, waardoor jouw professionaliteit op een hoger niveau wordt getild.

Ben je op zoek naar een begeleider voor jullie intervisiegroep? Neem dan vrijblijvend contact  op.

20150505 produkt_workshop


20150505 workshop

Faciliteren workshops

Wij faciliteren op een creatieve manier jouw workshop.

  • Omgevingsanalyse: wie zijn mijn klanten en wat zijn hun behoeften? Welke ontwikkelingen komen op ons af? Welke onzekerheden zijn er? etc. 
  • Risicomanagement en risicoinventarisatie? 
  • Brainstromsessies met het team over  diverse onderwerpen
  • Vertrouwenscan uitvoeren op alle gesubsidieerde organisaties 
Ben je op zoek naar een begeleider voor jullie workshop? Neem dan vrijblijvend contact op.